Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Gedoopt in die Drie-enige Naam!
Besef ik wel wat ik mee mag dragen
en ben ik daaraan ook gehoorzaam?
'k Mag pleiten op die Naam! 'k Mag vragen:

Heere, wat wilt U dat ik doen zal?
Hij zegt tot mij in de doop: Bekeer u en geloof!
Ik heb Mijn Woord aan u toevertrouwd en beloof,
dat Ik dat Woord zal volbrengen! Dat is satans val!

Alles wat mij daartoe ontbreekt,
wil en zal Hij schenken, mild en overvloedig!
Hij wil er wel zijn, om gesmeekt;
In het gebed: Vrijmoedig, maar ook ootmoedig.

Zo mag ik op Zijn Woord bouwen!
Dat Woord dat zeker is, dat geeft mij vertrouwen.
Nooit zal mij dat berouwen;
het doet mij Zijn lof ontvouwen.

Alles zal mij ten goede moeten meewerken,
ook al krijg ik in dit leven veel te verwerken.
Hij zal mij met Zijn Woord en Geest "bewerken".
Hem zij lof en eer; laat dat op mij inwerken!

(Mattheus 28:19)