Dichter: Mulder-Zuur, Mina Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Wie gelovig bidt, die zal ontvangen.
God belooft het in Zijn woord.
Dat we steeds meer naar Hem verlangen,
Hij is een God die onze gebeden hoort.

Verlangen naar het woord van God,
Bijbelstudie en de zondagse kerkgang.
Leven met Hem overstijgt het aardse genot,
Zijn woorden zijn van levensbelang.

Veel mooier dan het allermooiste op aarde
zijn de beloften die Hij heeft gegeven.
Zijn woorden hebben eeuwigheidswaarde;
kostbare woorden van eeuwig leven.

Alleen God kan levend water geven.
Hij is de beste dorstlesser die er is.
De bron die opwelt tot in het eeuwige leven
geeft het aardse leven een diepe betekenis.

Het indrinken van Gods woord voor onze redding,
vervulling met de Geest leidt tot gebed.
Tot dankzegging, lofprijzing en aanbidding.
Goddank, Hij heeft ons van de dood gered.

Samen verlangen naar de bron van leven,
samen drinken van de stromende fontein,
Gods woorden royaal aan anderen doorgeven,
zodat wij zelf een bron van vreugde mogen zijn.