Dichter: Siebel, Nico Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

vier kaarsen
teken van advent
vier weken stilstaan
bij het naderende kerstfeest
geboortefeest
van Jezus’ komst
op aarde
samen beleven
het wonder van zijn komst
in onze donkere wereld
levend in schijn
komt Hij
als Licht der wereld
zo lief heeft God elk mensenkind

een wonder voor de maagd
die zwanger worden zal
een kind ter wereld brengt
dat Jezus heten zal
Zoon van de Allerhoogste
Gods redder
eeuwen geleden al beloofd

een wonder voor elk mensenkind
die evenals de herders
hun knieën buigen
voor het wonder
van Gods liefde
zichtbaar geworden
in dit kerstkind

een wonder voor elk mensenkind
die evenals geleerden van die tijd
volgend een ster
hun weg zoeken naar een koning
hun knieën buigen
voor Hem
die Koning is voor eeuwig

een wonder voor elk mensenhart
dat plaats geeft aan dit kerstkind
zijn binnenste volledig openstelt
voor Gods grenzeloze liefde
dit doorgeeft aan elk-ander
levend in donkerheid
rondom zijn eigen levensplek