Dichter: Ebing, Tineke Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ootmoedig en klein
buigen wij voor Uw aangezicht

verslagen door schrik
bedekken wij ons gezicht

Heer ontferm U

Op mijn knieen kniel ik voor U neer

lieve Heer ontferm U
over onze koningin haar kinderen
en kleinkinderen

die zo getroffen zijn
door diep lijden

Heer ontferm U

Geef kracht in zwakheid
leg wijsheid en inzicht in hen neer

Heer ontferm U

Laat tekens van hoop
hun pad verlichten

en Friso's naam in onze gebeden
tot in hemelse gewesten doorklinken

Heer ontferm U, over moeder en kind
leg verbinding over alle grenzen heen

ook al verdween zijn stem,
leer hen geduldig te wachten
op dat wat komen gaat.

Het is nog niet te laat
om een wonder te verrichten

Heer ontferm U, Amen.