Dichter: Pape, Gert Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Een mens, slechts op uiterlijk vertoon beschouwd
heeft al gauw een redelijke reputatie opgebouwd.
Echter zelfs de meest primitieve gedachten
kan men wel bij een enkeling verwachten.

Grensoverschrijdend seksueel gedrag
al dan niet door misbruik van gezag
wordt de mensheid dan toch nog gewaar,
door de MeToo beweging bevrijdend openbaar

Het staat buiten alle kijf
van iemand anders lijf,
blijf je, niet gewenst,
vanaf!

De wetenschap, de politiek en de kerk
zijn toonbeelden van de maatschappij,
maar intern, tot in de allerhoogste kern
is er soms een kwade geest aan 't werk.

Daar zet men schandelijk en heel banaal
zomaar haar zedelijke normen en moraal
van het algemeen burgerlijk fatsoen opzij
't respect voor vrouw en minderjarige bewust bedekt

Als de pijlers onder de maatschappij
hebben zij zich eer en aanzien verworven
die door de schanddaad van één enkele onverlaat
zo maar totaal kan worden bedorven.

Het aanzien veler instanties is hierdoor terecht geschaad
door dit welgeweten maar zo heimelijk stil gezwegen kwaad.

Het staat buiten alle kijf
van iemand anders lijf,
blijf je, niet gewenst,
…….vanaf!

Man en vrouw,
biologisch zo heel verschillend van aard
zijn door de Schepper op elkaar aangewezen
voor het doorgeven van het menselijk leven
en in en met elkaar vervlochten en verweven
wordt er eensgezind heel intens en oprecht bemind
en de door God bedoelde ware liefde bedreven.

Veel roemrijke instanties en dat in vele landen
zijn nu roemrucht, ze hebben lang geen schone handen.
Wellust, bedreven tegen de zin van een ander in
is echt ongehoord en dient te worden opgespoord

Door de MeToo wordt zo menig gevierde held
uiteindelijk terecht toch nog aan de kaak gesteld;
die zondige prominent wordt alsnog bekend
en tot slot zijn oordeel geveld
want…..

het staat nu eenmaal absoluut buiten alle kijf
van iemand anders lijf,
blijf je, indien niet gewenst,
vanaf…..
zo niet dan volgt
er ontegenzeggelijk ….
terecht straf!