Dichter: Averesch, Herman Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Vele jaren heeft de mens gedacht
Ik heb mijn leven en de wereld in mijn macht
Totdat de Heer, met eerbied gesproken, het genoeg vond
En Hij het corona virus zond
Alle zekerheden werden niet meer gevonden
En de wereld bloedt uit duizend wonden
Vele maatregelen werden genomen
Weg waren onze wensen en dromen
Wat gaat hier toch een sprake vanuit
En laat ons bemerken wat het beduidt:
De mens wikt, maar God beschikt!!

1 ½ meter afstand werd ons nieuwe lot
Hoever hadden we ons echter verwijderd van God?
Scholen, kerken en diverse winkels gingen op slot
Hoelang houden wij ons hart nog op slot?
Meer handen wassen en minder handen schudden is de raad
Handen vouwen en knieën buigen is echter de beste daad
Nieuwe communicatie werd aangeboord
Maar de stem des Heeren werd hierin niet gehoord!!
Zorgen voor en omkijken naar de buren werd heruitgevonden
Een soepje koken – boodschappen doen – kaartje gezonden
Echter aandacht voor de Heer bracht het niet
Terwijl Hij nog liefdevol naar ons omziet
Tot op deze dag wil Hij ons nog sparen en bewaren
Och mens trek dan toch uit deze crisis uw lering
Verootmoedig u toch tot Hem en smeek hem om bekering
Merk toch op dat gij met geestelijk oog ziet
Hij slaat ons wel, maar naar onze zonden niet
Dat we toch hartelijk mochten belijden:
Zo gij Zijn stem dan heden hoort
Gelooft zijn heil en troostrijk woord
Verhardt u niet, maar laat u leiden !!