Dichter: Buth-Villerius, Heleen Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Zaterdagavond
31 januari
Beatrix jarig
werkweek voorbij
morgen zondag
 
zinken teil
warm water
sunlight zeep
om de beurt
weer schoon
 
gelig lamplicht
‘t orgel klinkt
samen zingen
nog loeit de storm
 
vader leest
over de schuilplaats
de énige
geborgen bij God
 
en buiten..
ster noch maan
winters koud
diepe, diepe donkerte
 
aanwakkerende storm
meedogenloze oerkracht
huilende natuur
windkracht 12
 
dijk bewaking
schuim vlagen
spring tij
kolkend water
 
onrustige dieren
loeiend in de stal
klinkende kettingen
krakende binten
 
rammelende luiken
brekende takken
rinkelende emmers
over het erf
 
een dakpan
nog een
t is wel erg
gaan we slapen
warme kruik
‘t stormt wel vaker
de dijk is sterk
toch?
 
ongekende kracht
gebroken dijken
mensenkracht
onbegonnen werk
 
1 februari
middernacht
vernielzuchtig monster
radio stilte
 
bitterzoete slaap
wreed verstoord
vuistgebonk
het water komt!
 
half bedwelmd
slaperige hoofden
open venster
klokgelui..?
 
klaarwakker
verbijstering
de zee
klopt
aan de deur
 
traptreden tellen
vijf tekort
waar is de grond?
ach!
het vee!
 
roffelende voeten
drijvende klompen
overstromende laarzen
verdonken kothond
ketting vast
 
waterkracht
overmacht
angstogen
klagende kelen
 
touwen los
bang geplons
mens en dier
hoogte zoekend
 
jas en dekens
snijdende kou
drijvend huisraad
alles loslaten
 
snel!
hogerop
wij zijn er
allemaal
Goddank
 
koude zolder
kleine voorraad
warmte zoeken
bij elkaar..
 
wachten
op morgen
hoop op zegen
 
stijgend water
hoe ver nog
krakende muren
kreunende planken
 
bange kinderen
schreiende baby
sussende moeder
biddende vader
 
ochtendgloren
droevig uitzicht
watervlakten
grijpende takken
 
drijvend vee
mensen op daken
kou-gekleumd
hoe lang nog
 
1 februari
klokken luiden
Zondag
Zondag?
 
Schemerig dakraam
De Bijbel
vaders stem
wachter
 
wat is er van de nacht
psalm 42
zingen zonder orgel
 
Vader straalt
Moeder knikt
Toch Gods dag