Lijst 35 nieuwste gedichten

Jeruzalem Brunelli, Els vrijdag 23 March 2018
Open gaan de poortenZij openen zich nuKijk wie daar komtIn schoonheid gekleedStralend als het...
Gods roepstem valt niet te weerstaan Tricht, Justus A. van vrijdag 23 March 2018
Gods roepstem valt niet te weerstaankom als Hij roept om tot Hem te gaan.Dan biedt Hij u nieuw...
Dorre vlakten zullen bloeien Welle, Ina van der vrijdag 23 March 2018
Dorre vlakten zullen bloeienDe Levensvorst heeft ze gevoedDoor ‘t kostbaar bloed weer...
Aan Gods hand Engelenhoven, Drikus van vrijdag 23 March 2018
Wandelen met God is liefhebben Zijn gebodis bidden om te aanbiddenis danken zonder...
In dit korte leven Brunelli, Els vrijdag 23 March 2018
Leer van de Bijbelwat goed is en kwaadzonder je eigen meningdie je eigen ikverraadtvind je het...
Engelen - Hebreeën 13:2 Verheij-de Peuter, Cobie vrijdag 23 March 2018
zijn er engelen op aarde, stralend als de zonneschijn? of zou ik ze niet herkennen omdat het net...
Eerst zien en dan geloven Verheij-de Peuter, Cobie vrijdag 23 March 2018
“eerst eens zien en dan geloven”, was wat Thomas had gezegd.  en hij heeft zijn beide handen...
Naar het paradijs Casier, Greta donderdag 22 March 2018
doodsangst huiverde door Zijn bloedend hart"Vader, waar zijt gij in mijn stervensuur gebleven?"die...
Wondermooi moment Cieremans, Hans woensdag 21 March 2018
Fysiek was ze nog aanwezig, maar contact was er niet meer. ’t Was een kasplantje geworden,...
Met een arm om je heen Tricht, Justus A. van woensdag 21 March 2018
Met een arm om je heenben je minder alleen.Dat versterkt het gevoelvan 't uiteindelijke doel.Zo...
Mijn vertrouwen rust op U Debruyne, Rebecca dinsdag 20 March 2018
Mijn vertrouwen rust op U,op de Allerhoogste des hemelen en aarde.U schonk ons een eerste...
Kruiswoorden 5 Beijersbergen-Groot, Diny dinsdag 20 March 2018
Mij dorst.Hij wilde mens met mensen wezen.Hij droeg hun honger en hun pijn.Hij zorgde voor de...
Als een kind Brunelli, Els dinsdag 20 March 2018
Wees als een kinddat gelooftdat opziet naar zijn Vaderelk woord gelooftals het moe wordtvraagt het...
Zeven kruiswoorden 4 Beijersbergen-Groot, Diny maandag 19 March 2018
Waarom heeft U mij verlatenDe zon, het licht van alle goede dagentrok zich terug achter Gods eigen...
Wie zich bij God weet geborgen Tricht, Justus A. van maandag 19 March 2018
Wie zich bij God weet geborgenleeft veilig met minder zorgen.Hij toont in de mens behagenspoort ons...
Een sterke vrouw Hengstman-van Olst, Els maandag 19 March 2018
Een sterke vrouw is zij die weetdat God haar Man en Maker is,die dat belijdt bij tegenslag,dat...
Wat wil je nog meer? Verheij-de Peuter, Cobie maandag 19 March 2018
je wilt gekend worden (door mensen die over je praten... iets van je vinden... of helemaal niets...
Zeven kruiswoorden 3 Beijersbergen-Groot, Diny zondag 18 March 2018
Moeder, zie uw zoon.Hoe kan een moeder nog van toekomst dromenals kinderen zo lijden aan 't...
Eens staan wij voor de hemelpoort Tricht, Justus A. van zondag 18 March 2018
Eens staan wij voor de hemelpoortwaarachter 't eeuwig leven gloort.Van hieruit straalt het gouden...
Als laatste jaren vlieden heen Tricht, Justus A. van zondag 18 March 2018
Als laatste jaren vlieden heenis dan bekend de weg waarheen?Ben je tot stervens toe bereidverzekerd...
Pottenbakker Verheij-de Peuter, Cobie zondag 18 March 2018
de Pottenbakker mengt de klei, vormgevend blijft hij kneden tot hij volmaakt tevreden is op  al...
Gebroken steen - 1 Petrus 2:7 Verheij-de Peuter, Cobie zondag 18 March 2018
Gebroken steen viel van de rots en lag daar heel alleen.  hj straalde kracht en sterkte uit door...
Aan zijn voeten Verheij-de Peuter, Cobie zaterdag 17 March 2018
Aan zijn voeten, woorden drinkend, daalt de waarheid diep in haar, ieder woord dat jezus uitsprak,...
Drink de wijn en vier het leven Verheij-de Peuter, Cobie zaterdag 17 March 2018
op een bruiloftsfeest in Kana Is de wijn snel uit de kan Jezus zegt: “vul kannen water, het wordt...
Het naderend Pasen Knoester, Hans zaterdag 17 March 2018
Oneindigepercelen in voren gelegenochtendlicht onbeperkt uitgezaaidover akkers pas...
In moeite en verdriet Engelenhoven, Drikus van zaterdag 17 March 2018
Samen strijdensamen lijdenopziend naar de Levensbrondie warmte geeft en licht; meer dan de...
Geloof het plan van God ! - Jesaja 40 : 12 Made, Frits van der zaterdag 17 March 2018
Wie mat de wateren met Zijn holle hand?Was Hij het niet, de grote Koning,Hij gaf de mens op aarde...
Zeven kruiswoorden 2 Beijersbergen-Groot, Diny zaterdag 17 March 2018
Heden zult gij met mij in het paradijs zijn.Boven Zijn hoofd stond: 'Koning van de Joden.'Men spot:...
Dé belofte consemulder, jose zaterdag 17 March 2018
Pasen is dé beloftevoor mensen toen en nudat leven meer isdan een aards uur u Pasen keerde...
Vastentijd Scheer, Egbert Jan van der vrijdag 16 March 2018
Hij liep veertig dagen door de woestijnHeeft die voor ons gelopenLeed daar verzoeking, honger,...
Zoon van de wereld Klaauw, Aad van der vrijdag 16 March 2018
De Zoon van de wereldverraden in eigen kring,moest Zijn eigen kruis dragen.Zijn last was zwaar.Toen...
Zeven kruiswoorden 1 Beijersbergen-Groot, Diny vrijdag 16 March 2018
Ze weten niet wat ze doenDe mensen zagen hoe zijn handen kromdentoen onze Heer aan 't kruishout...
Overwinnaar Troost, Janneke vrijdag 16 March 2018
De dood is overwonnen,Jezus, Hij is opgestaan,satan is verslagen,het nieuwe leven breekt aan....
Houvast Poelman-Duisterwinkel, Coby vrijdag 16 March 2018
Het vuurtorenlichtaan de donkere hemelspreekt zonder woordenrustgevende taal.De maan en sterren,ze...
Zijn liefde Hengstman-van Olst, Els vrijdag 16 March 2018
Het waren niet de spijkersof de gemene doornenkroon,het waren niet de striemenof de beschuldigende...
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn