Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Lijst 35 nieuwste gedichten

Krakkemikkig Messie, Han dinsdag 21 May 2019
Bij het alleen biddenmogen de gebruikte woordengesproken gefluisterd of gedachtsoms verward en...
's Heren scherts Messie, Han dinsdag 21 May 2019
't Evangelie wordt door mensen bekeken,waarbij spitse vragen op het spel staan.Hoe wil men Jezus'...
Een onblusbaar Vuur Laneuze, Priscilla dinsdag 21 May 2019
Het Pinkstervuur is een onblusbaar Vuur,de Pinkstergeest waait te allen tijde.Voor jong en oud,...
Laat je bemoedigen Hengstman-van Olst, Els dinsdag 21 May 2019
Ik kom je vandaag bemoedigenen zeggen: je mag er zijn,misschien dat je het niet voeltdoor afwijzing...
Het is de Pinkstergeest Laneuze, Priscilla zondag 19 May 2019
Branden, zonder te verbranden,van vereende vreugde vergezeld,vuur in hoofd, in hart, in...
Heilige Geest Holman, Alie zaterdag 18 May 2019
Zoals water zal stromenals een vuur dat zal brandenzoals vlammen die dansenals beweging van wind...
Brandende harten Lingen, Aagje zaterdag 18 May 2019
Brandende harten, gemis en verdriet, hun hoop is verdwenen, de Heer is hier niet. Huiswaarts...
Om zich heen Messie, Han zaterdag 18 May 2019
Spannende verwachting - ook blijdschapmag men voelen bij de gedachteaan 's werelds komende...
Stilgezet Bos, Ina zaterdag 18 May 2019
Wanneer alles wegvalten je leven zich versmalttot ziekenkamer en een bedwanneer de tijd wordt...
Vuur Klaauw, Aad van der vrijdag 17 May 2019
Op deze dagWaaide er een andere winddoor Jeruzalem. Vuurtongen vlamden op hoofdenvan Zijn volgers....
Gods goed, Gods gift Laneuze, Priscilla vrijdag 17 May 2019
Op aarde waar God leven heeft gegeven,is gaandeweg geen plekje ongerept,hier wordt ze kaalgeplukt...
Hemelvaartgedachte Poelman-Duisterwinkel, Coby vrijdag 17 May 2019
Nee, niet met ballon en mand,niet als een ruimtevaardermaar een wolk nam Hem van land.Omsloten door...
Jezus gaat naar Zijn Vader Hengstman-van Olst, Els vrijdag 17 May 2019
Eindelijk was het dan zover,Gods tijd brak voor Hem aanJezus zou in een ogenblikterug naar Zijn...
De positieve kant Poelman-Duisterwinkel, Coby donderdag 16 May 2019
In het midden van de pijnklinkt een positief advies,probeer toch wat te wandelenof stukjes op de...
Beschaduwd Kortekaas, Adri woensdag 15 May 2019
Stilaan weefden wolkenschilfers aaneen envonden vorm. Windverenwerden wieken. Stonden aande hemel...
Moet dit nou.. Troost, Janneke dinsdag 14 May 2019
Waarom zijn er in dit land mensen die alles over dieren lijken te weten,en een varkensbedrijf...
Het Pinkstervuur Laneuze, Priscilla dinsdag 14 May 2019
Met Pinksteren verbindt men geestesvuur,verlichtend vuur gegeven door Zijn geestaan Zijn geliefden...
Geniet elke dag Troost, Janneke dinsdag 14 May 2019
Geniet elke dag die je van de Heere hebt gekregen, er is steeds zoveel om dankbaar voor te...
Verhulde boodschap Messie, Han maandag 13 May 2019
Sterke woorden vol geheimenisroepen wonderbare beelden opdie men ruimzinnig mag vattenals...
Een vuur in vele talen Beijersbergen-Groot, Diny maandag 13 May 2019
Hij bleef aan hen verschijnen,maar nu als opgestane Heer.Vertrouwde aan de zijnenZijn woorden van...
Tot aan dat uur Laneuze, Priscilla maandag 13 May 2019
Het was lang wachten, ongewis verwachten,het leek alsof ze waarlijk wezen waren,voorgoed was nu hun...
Verhuizing Hengstman-van Olst, Els maandag 13 May 2019
Verhuizen dat doe je niet zomaar,nee, dat doe je samen met je Godwant waar je gaat of waar je...
Moederdag Veen-Niemeijer, Marian van der zondag 12 May 2019
Zomaar een zondag, tweede in meien winkels vol met chocola,stallen met bloemen, waar je ook...
Overpeinzing van de Prediker Veen-Niemeijer, Marian van der zondag 12 May 2019
Ik zag de wijsheid en ik dacht:wat brengt mij weten in dit levenhoe kan ik God, mijn schepper...
Als Jezus wederkomt Groeneveld, Petra zondag 12 May 2019
Wat zal de wereld stralend zijnals Jezus wederkomtDe toekomst lacht ons tegemoethet wapentuig wordt...
De handen van Jezus Dien, Ger van zondag 12 May 2019
De handen van de HeerZeeg'nen ons steeds, keer op keer.Ze helen wat er is geschonden,Aangetast door...
Vier geloofsoverpeinzingen Messie, Han zondag 12 May 2019
In Gods alziend oogwerken twee lenzen samen;de sterrenkijkeren de microscoop zijn hierhecht in...
Onthouden Messie, Han zondag 12 May 2019
Moge in ons harthet ongeschreven Woordsteeds gebeiteld staan.
Bij God vindt zij gehoor Holman, Alie zondag 12 May 2019
Zij knokt steeds voor de kinderenze gaat de strijd graag aanhaar liefde zal niet minderende zorg...
Teer Kijzer, Annet zaterdag 11 May 2019
Teerals een kindjezo kleinis mijn pijngeen moederte zijnJe mistwat je nooit hebt gehad, Maar heb...
Moederhart Holman, Alie zaterdag 11 May 2019
Jouw gouden hart, jouw moederhartjouw hart verhaalt de liefdejij bent het die je kind omarmthet...
Moeder en kind Laneuze, Priscilla zaterdag 11 May 2019
Een moeder werkt, zij is steeds in de weer,zij wast, zij strijkt, zij kookt, zij bakt, heeft...
Dank en prijs de Mensenzoon Made, Frits van der zaterdag 11 May 2019
  Jezus is de hoogste Koning,heerser in het groot heelal.Voor alle mensen maakt Hij woningdie...
Klassiek nieuws Messie, Han zaterdag 11 May 2019
Oude, dikwijls gesproken gebedentreffen elkaar, als geliefde muziek,vragende geesten, die volgzaam...
Versnipperde kerk Messie, Han zaterdag 11 May 2019
In de geheimzinnige stadvan voortdurend vragend gelooflopen allerlei wegen en straten...