Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
U loof ik , Heer, U breng ik een danklied
omdat Gij Uw toorn van mij hebt afgewend,
Gij vertroost mij, vrezen zal ik daarom niet
Gij zijt mijn heil, Gij hebt U tot mij gewend.

Mijn sterkte en mijn psalm, die zijt Gij o Heer
Gij geeft water uit de bronnen van het heil
laten wij dan zeggen en dat eens te meer:
God’s goedheid en grootheid die is zonder peil.

Looft de Heere, en roept Zijn Naam aan, en maakt
onder de volkeren Zijn daden bekend
psalmzingt de Heer Die ons hart heeft aangeraakt.

Inwoners van Sion, juicht met heel uw stem
voor Hem Die ieder van ons bij name kent,
zingt de Heer ons danklied, in Jerusalem.

bij Jesaja 12.