Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hier zie ik hoe erg het is als ik vloek!
"Per ongeluk" of telkens weer.
Dat tast mijn God aan in Zijn diepste eer.
Als dat niet stopt, delgt Hij mij uit Zijn boek!

Dat geldt ook, als ik mij niet inzet,
om dit met alles wat in mij is te bestrijden.
Hoe vaak hoor/zie je het niet op t.v. en internet?
Wordt dit door mij nog onderscheiden?

Heel erg vind ik het, dat ik het helaas,
juist hoor van hen die beter kunnen weten!
Bastaardvloeken, grof gepraat en onnodig "geraas".
Spreekt dan niet meer hun geweten?

Dit moet me toch van het hart!
Het geeft steeds weer een diepe smart,
om dat te horen; Horen zij het niet meer?
Is het zo gewoon geworden? Mij doet het zeer!

En nog veel meer mijn God en Heere.
Hij, die ons zo niet geschapen heeft.
Nadenken wat we zeggen en zien op Gods ere,
dat is de remedie, opdat ook daarin de wet wordt nageleefd!

                                             (n.a.v. vr. en antw. 100 H.C.)