Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Doden? Nee alles doen om iemands leven te verlengen.
Maar ook mijzelf niet in gevaar brengen.
Niet door verslaving; niet door roekeloos gedrag,
maar voor het leven hebben: Eerbied en ontzag.

'k Zal mijn naaste liefhebben zonder wrevel.
Net als mijzelf en zonder afgunst.
Want liefhebben is een heilige "kunst".
Ja, genade van God, maar ook Zijn bevel!

'k Zal geduld hebben en  voorgaan in mijn levenswijzen.
Barmhartigheid en vriendelijkheid bewijzen
en mijn naaste voor gevaren waarschuwen
en dit niet van mij wegduwen.

Mijn naaste is, hetzij veraf of dichtbij:
Die met mij reist naar de eeuwigheid!
Zoek het goede, want het leven is zo voorbij,
voor de naaste en voor mij; zoek de zaligheid!

Heere, ook aan dit gebod ben ik schuldig,
wil mij ook hierin zijn: Genadig.
Laat mijn leven toegewijd zijn aan Uw eer,
tot heil van de naaste en verheerlijking van U, o Heere

                                    (n.a.v. vr. en antw. 107 H.C.)