Dichter: Engelenhoven, Drikus van (overleden 18-05-2018 Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Welk gebed is er voor God aangenaam
dat Hij altijd wil horen?
Het gebed, dat vraagt naar Zijn wil, wil Hij horen,
want het gaat om Zijn wil, daar moet ik voor gaan!
 
Dat ik Hem aanbid, zoals Hij zich in Zijn Woord openbaart
en bid wat Hij mij geboden heeft.
Hem daarop aanroep, met eerbied besnaard.
Opdat Zijn wil door mij wordt nageleefd!
 
Nodig is ook, dat ik mijn nood
en ellende echt leer kennen
Weet en belijd, ik lig midden in de dood.
Heb ik daarvoor een antenne?
 
Dan zal mij dat ook verootmoedigen.
Ziende op Zijn heilige Majesteit.
Alhoewel ik val onder de onwaardigen.
die vol zijn van zonde en verdorvenheid!
 
Al ben ik dan geheel onwaardig;
Toch mag ik tot Hem komen, mijn Middelaar.
Geopenbaard in Zijn Woord en Hij is daar
waar Hij voor mij bidt, Hij is genadig!
 
                              (n.a.v. vr. en antw. 117 H.C.)