Dichter: Kuijper, Jan Pieter Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Wat heb ik nog waaraan ik hechten kan
nu allen die mij levensvreugde gaven 
zijn heengegaan? Ik heb mijn lieve man 
bij Elimelech en zijn zoon begraven.
Wat rest mij nog nu ook Naomi gaat
en mij verlaat?

Als zij vertrekt ben ik zo goed als dood.
Ik wil Naomi’s liefde niet verliezen.
Haar eigen thuis heeft weer voldoende brood,
dus zal ze gaan - daar kan ik ook voor kiezen!
Hoe lang de terugtocht ook, hoe zwaar haar lot:
ze gaat met God.

Al doet het noemen van haar naam haar pijn,
al rouwt ze over man en beide zonen
en ben ik niets, toch wil ik bij haar zijn.
Tot aan haar dood wil ik dicht bij haar wonen.
Ik volg haar dus – maar veel meer nog Gods stem
naar Bethlehem.

God heeft de leiding, neemt mij bij de hand:
hij laat mij niet bij toeval aren lezen
als vreemdeling op Boaz’ akkerland.
Er wordt aan ons een grote gunst bewezen,
want deze man laat mij steeds huiswaarts gaan
met zakken graan.

De liefde en de zorg van Boaz zijn
als frisse dauw op droge druivenranken
Hij nodigt mij: “Geniet van brood en wijn”.
Waar heb ik deze goedheid aan te danken?
God heeft, door Boaz heen, zijn hart getoond,
mijn moed beloond.

Ik doe zoals Naomi wil: ik wacht
tot Boaz is gaan rusten na het eten.
Ik lig bij hem en vraag hem in die nacht:
“Mijn heer, wilt u uw dienstmaagd niet vergeten? 
Los mij, spreid over mij uw mantel uit,
neem mij als bruid.”

God geeft aan mij nieuw leven na de dood:
een man die met een vreemdeling wil trouwen!
Ik krijg een nieuwe stad, een huis vol brood.
Gezegend ben ik, meer dan vele vrouwen: 
God laat mij in zijn koninklijke lijn
een moeder zijn.

Bij: het Bijbelboek Ruth
Melodie: "God is getrouw, zijn plannen falen niet"

Reacties  

#5 Marij van den Heuvel 03-09-2012 19:04
Een schitterend lied, waard om gezongen te worden! Hartelijke groet, Marij
#4 Petra Groeneveld 03-09-2012 18:44
Mooi en de melodie is ook prachtig.Vriend elijke groet,Petra
#3 Truus Bijzet 01-09-2012 03:02
Prachtig Jan Pieter,
#2 Coby Poelman Duisterwinkel 31-08-2012 22:15
Een prachtig gedicht over een moedige vrouw. Met bewondering gelezen.
#1 Priscilla Laneuze 31-08-2012 21:49
Mooi verwoord ! Hartelijke groet, Priscilla.