Dichter: Kuijper, Jan Pieter Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ik dank u dat ik dicht bij u mag komen, 
dat u, mijn Vader, mij heeft aangenomen, 
dat u mij als uw eigen kind begeert 
en bidden leert.
 
Ootmoedig wil ik u de eerbied geven, 
want u ontstijgt mijn sterfelijke leven. 
Vernieuw uw eerste schepping Heer, ik kijk 
uit naar uw rijk. 
 
Soms zijn uw wegen moeilijk te aanvaarden, 
maar leer mij dat uw wil op deze aarde 
volmaakt is, beter dan wat ik zelf wil 
en maak mij stil. 
 
Vergeef mij al mijn nodeloze zorgen. 
U, trouwe Vader, geeft mij elke morgen 
genoeg om van te leven – ja, veel meer. 
Ik dank u Heer! 
 
Ik wil in vrede met mijn naasten leven. 
Wat ze mij aandoen zal ik hun vergeven. 
Heer, maak zo mij ook van mijn schulden vrij – 
vergeeft u mij. 
 
Wilt u mij steeds beschermen voor gevaren, 
mijn leven voor verleidingen bewaren. 
Ik weet dat u mij van de boze redt 
op mijn gebed. 
 
U heeft aan Jezus alle macht gegeven. 
Door Hem wordt eens de duisternis verdreven. 
Hij toont uw grootheid en uw heerlijkheid 
eens wereldwijd.

Bij: het "Onze Vader" uit Matteüs 6:9-13
Melodie: Psalm 101