Dichter: Mul, Jan Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Erger je niet aan wie het kwaad bedrijven,
het heeft geen zin, maak je dus maar niet kwaad.
Zij zijn als gras dat even mooi zal blijven,
maar dat verwelkt en dan verloren gaat.
Vertrouw maar op de Heer en ga zijn wegen,
in 't land waar God je veilig leven laat.

Zoek je geluk; alleen God kan het geven,
Hij geeft zelfs meer dan je ooit had gedacht.
Leg in zijn vaderhand jouw kleine leven,
want Hij doet zoveel meer dan je verwacht.
Zijn recht voor jou licht uit de vroege morgen
en straalt als zonlicht uit de zwarte nacht.

Wees niet jaloers op wie in voorspoed leven,
want dat heeft niemand ooit nog winst gebracht.
Je bent veel rijker met wat God wil geven,
zoek in het leven met de Heer je kracht.
Hij wist de sporen uit van wie Hem haten,
wat zij bezaten erft jouw nageslacht.

De zondaar vindt het leuk Gods kinderen te pesten,
zijn leven is doortrokken van het kwaad.
God lacht hem uit en zal ten lange leste,
wel zorgen dat het lachen hem vergaat.
Zijn ondergang staat vast, is niet te keren,
als God hem als een baksteen valllen laat.

De vijanden van wie Gods naam belijden,
gaan met hun zwaard en pijl en boog tekeer.
Om al wat arm en zwak is te bestrijden,
wie eerlijk en oprecht zijn slaan zij neer.
Tot zij verdwaasd in eigen zwaarden vallen,
dan is van geen bedreiging sprake meer.

Wie weinig heeft maar leeft onder Gods zegen,
heeft meer dan zondaars met hun geld en goed.
Die hebben hier hun loon alvast gekregen
en gaan hun ondergang al tegemoet.
Maar leven zullen, in zijn hand geborgen,
die Hij bemint, in voor- en tegenspoed.

Gods kinderen worden door Hem gedragen,
wat zij bezitten zal de tijd doorstaan.
Hij is hen steeds nabij in kwade dagen,
in hongersnood biedt Hij zijn gaven aan.
Maar zij die Gods gebod met voeten treden,
zullen als bloemen in het veld vergaan.

De zondaar leent zonder terug te geven,
maar wie God dient deelt uit met milde hand.
Gezegenden zullen in vrede leven,
maar de vervloekten vallen door de mand.
Als je God liefheeft loop je vast en zeker
en val je, dan helpt Hij je uit de brand.

Steeds zag ik in de jaren van mijn leven,
dat God zijn kinderen nooit vallen laat.
Wie met Hem leeft heeft altijd wat te geven,
zijn kinderen en armen in de straat.
Hij leent vrijuit en is vol mededogen,
een zegen voor wie hem het naaste staat.

Doe wat God wil, dan zul je eeuwig wonen,
in 't land dat Hij je tot een woonplaats geeft.
Want wie Hem trouw is zal Hij trouw betonen,
maar niet de zondaar die in zonde leeft.
Hij zal zelfs met al zijn nakomelingen,
vergaan omdat hij God vergeten heeft.

Wie van God houdt zal wijze woorden spreken,
de wet van God is in zijn hart geplant.
Zijn levenswandel is een zichtbaar teken,
hij struikelt niet, God houdt hem aan de hand.
De zondaar zoekt een kans om hem te doden,
God spreekt zijn kind vriij; breekt de tegenstand.

Blijf altijd alles van de Heer verwachten,
Hij wijst je steeds de weg die je mag gaan.
Zij hand verdelgt de boze tegenkrachten,
jij zult voor allen in hoog aanzien staan.
En in het land waar je gerust mag leven,
wijst God je zelf een vaste woonplaats aan.

IIk zag een goddeloze profiteren,
van slimmigheidjes die hij had bedacht.
Zoals een boom; zijn groei is niet te keren,
zo werd hij rijker dan hij had verwacht.
Tot ik opeens zag dat hij was verdwenen,
hij was vergaan met al zijn praal en pracht.

Wie eerlijk en oprecht zijn in hun leven
en vredelievend al hun wegen gaan,
zal God blijvend een goede toekomst geven.
Zo niet de zondaars die hun kwaad begaan,
zij zullen in de zwarte nacht verdwijnen,
omdat zij slechts met lege handen staan.

De vromen vinden redding bij de Here,
Hij is hun burcht, hun toevlucht in de nood.
Hij heeft het kwaad ten goede willen keren,
zelfs als de vijand uit was op hun dood.
Zij leven veilig die bij Vader schuilen
en prijzen Hem, hun God, want Hij is groot.

Melodie:  Ps  37