Dichter: Harder, Frans den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Wij bidden om gerechtigheid
en vrede op de aarde.
Wij bidden dat de Heer ons leidt,
ons deel maakt van de waarde
waarin Hij ons geschapen heeft,
waarin Hij allen leven geeft,
ons zegent. Halleluja!

God is de leidsman van de ziel,
wil ons Zijn zegen geven
omdat niets uit Zijn handen viel
wat Hij verkoos ten leven.
Hij gaat ons voor, roept onze naam
en zegent ons alle tezaâm
in vreugde. Halleluja!

Leef dan, gezegend in Zijn hand
en laat u door Hem leiden.
Verlang naar ’t hemels Vaderland
wil zijn genâ verbeiden.
Ga vol vertrouwen door de tijd,
verwacht de nieuwe eeuwigheid.
God leidt u. Halleluja.

Melodie: LvK (1973) lied 16; (2013) Lied 117A