Dichter: Tricht, Justus A. van Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Blijf ouders van de jonge daders steunen
wees liefdevol en toon hen uw begrip.
Laat met hun last, op onze schouders leunen
en stort hun levens toch niet van een klip.

Ook zij gaan door een hel met vele vragen
wijs hen niet af maar wees hen ook nabij.
Ook zij hebben hun zware last te dragen
hun zorgen zijn zeker nog niet voorbij.

Vraag God ook hen in liefde te vertroosten
met woorden als een balsem op hun wond.
Zodat Hij ook hun tranen zal gaan wissen
die Hij in aller oog en harten vond.

Laat God al d’ ouders met hun vragen
hen leren met ‘t verdriet tot Hem te gaan.
Hem vragend steun hun zware last te dragen
weer hoop en licht te brengen in ‘t bestaan.

Laat door de tijd, begrip, vergeving groeien
laat de partijen nimmer in de steek.
Gods liefde en hulp in al hun harten vloeien
tot het moment dat daarin vrede bleek.

Kom bid met mij dat zij hun leed verwerken
en vang met liefde de betrokkenen op.
Bid God om Zijn uitkomst om hen te sterken.
Haal de gezinnen Vader uit het slop!

Niet twee maar vier levens gingen verloren
maar weinigen zijn zich ervan bewust.
Toch laat de Heer ons en de ouders horen
aandacht voor allen is beslist een must.

God, laat voor ieder er een toekomst wezen
die thans verslagen door de berichten zijn.
Maar door Uw tedere hand weer opgerezen
Heer sluit de wonden van hun felle pijn.

God heeft twee meisjes bij zich opgenomen
heeft tot de jongens ook Zijn woord gericht.
Zij moeten voor hun aardse rechter komen
elk voor zijn daden straf krijgt opgelegd.

Wij mogen niet eenzijdig zijn betrokken
vergeet daarom ook d’ andere ouders niet.
Ook hun leven ligt nu immers in brokken
zij kennen evengoed hun groot verdriet.

Gods opdracht is Zijn woorden door te geven
Zijn woord dat ons en alle mensen geldt.
In alles naastenliefde na te streven
op de manier die aan ons is vermeld!

Wijs niemand af op fouten en zijn daden
al kost dat ‘t uiterste van ieder mens.
Men zal hem om zijn daden nimmer schaden
dat is Gods opdracht, tegelijk Zijn wens.

Al zal een mens wel voor zijn daden boeten
toon naastenliefde en barmhartigheid.
Leer hem te knielen voor Gods voeten
de Heer Hij blijkt tot vergeving bereid.

Elk mens moet leven naar ‘s Heren geboden
daarmee tonen echt een christen te zijn.
Zijn naasten bijstaan in hun grote noden
God smeken voor verlossing van hun pijn.

Dit is voor iedere christen een verplichting
die God ons voorhoudt en heeft aangezegd.
Zorgend voor begrip, liefde en verlichting
die opdracht Gods kan nooit terzij gelegd.

Als mensen hebben wij nog veel te leren
die ruimte krijgen wij van God goddank.
Wij mogen nooit een mens de rug toe keren
anders gaan wij aan Gods geboden mank.
De inhoud van dit gedicht zal hopelijk tot nadenken en begrip stemmen.

You have no rights to post comments