Dichter: Cieremans, Hans Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Eens op een dag,
zo weten wij allen
sterven je ouders,
de stam is gevallen.
Wij zijn de loten
daaruit ontsproten
die zich dan wort'len
diep in de grond
Een nieuwe stam
waar de oude eerst stond.
Daar hoop je te bloeien
in lengte van dagen
en hoop je met liefde
je vruchten te dragen.

De levenscyclus
voor alles wat leeft
mysterie van leven en dood
Geschenk van de Heer
die ons alles geeft
de Schepper van stammen en loot

Wij nieuwe stammen
uit d'aarde gerezen,
zijn nu of straks,
allemaal wezen.
De oude bomen
zijn overgenomen
Maar al hun waarden
blijven bestaan
Hun wijze lessen
die nimmer vergaan,
zijn voedingsbodem
voor 't nieuwe leven.
Die wij onze takken
weer door kunnen geven

De levenscyclus
voor alles wat leeft
mysterie van leven en dood
Geschenk van de Heer
die ons alles geeft
de Schepper van stammen en loot

De oude stammen,
wij zullen ze missen
Maar al hun wijsheid
is niet uit te wissen
Hun spoor nagelaten
aan hun  nazaten
Aan onze stammen
schenken ze kracht.
De oude stammen
zij rusten nu zacht,
Al zijn ze gebroken,
God zal zich ontfermen
Terwijl wij hun lessen
voor altijd  beschermen

De levenscyclus
voor alles wat leeft
mysterie dat wint van de dood
Geschenk van de Heer
die ons alles geeft
de Schepper van stammen en loot