Dichter: Lingen, Aagje Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De vloed komt op, het water stijgt,
’t getij bereikt haar top,
de oevers lijken verder weg,
met schepen hoog erop.

Ginds op de dijk zindert de zon,
alsof het water is,
maar aangekomen op die plek,
zie ik dat ’t niét zo is.

De groene wei, waar binnendijks
het vee graast, ongestoord,
op ‘t land ernaast wordt gras gemaaid,
hooiland van ’t beste soort.

Zacht streelt een windje het talud,
bermbloemen wiegen mee,
graspluimen, zij bewegen traag
als golfjes op de zee.

‘t Getij krimpt in, het wordt weer eb,
de zon achter de dijk,
het rijpe hooi wordt opgehaald.
Mooi dorp, je maakt me rijk!

Ik schrijf dit moois toe aan mijn God,
die heeft mij toebereid,
dit woongebied, dit schone oord,
ja, deze ‘heerlijkheid’.

Handelingen 17:26

Reacties horen te gaan over de INHOUD VAN HET GEDICHT  

#1 Nico Holdermans 15-05-2019 20:18
Een hele mooie beschrijving van jouw en mijn dorp, Aagje!