Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
het is een hof, door God Zelf aangelegd,
en van een schoonheid, om er van te dromen;
zo wordt het in ’t boek Genesis gezegd:
begroeid met bloemen, planten, en met bomen

in het oosten, in Eden, lag de hof;
haar bomen, ze zijn begeerlijk om te zien;
hun vruchten, die verdienen alle lof;
dat deed U voor ons, Heere, en bovendien

gaf Gij, Heer, daar aan ons onsterf’lijkheid
door ons de boom des levens te gaan geven;
het eten van haar vrucht weerstaat de tijd,
zo legt Gij voor ons klaar het eeuwig leven

er was ook nog een and’re boom aldaar;
en het was goed, die niet eens aan te raken,
want anders werden deze woorden waar:
dat men het levenseinde moest gaan smaken

en zie, hoe God voor drinken had gezorgd:
daar, midden in de hof, ontsprong het water
dat rivier werd, en zo was dat geborgd
voor toen, voor heden, evenzo voor later

die rivier, die splitste zich in stromen,
de Pison, is de eerst genoemde rivier
in het boek Genesis, en dan komen
de Gichon, Eufraat, Tigris, bij name, hier

de Pison stroomt naar het land Chawila:
chrysopraas is daar, en balsemhars, en goud;
engelen, Heer, juichen Uw schepping na,
omdat U ’t heelal in handen hebt en houdt

de Schrift verhaalt, hoe ’t verder is gegaan
toen Adam met Eva in de hof woonde:
zij hebben aan God’s regels niet voldaan,
dan volgt, waarmee die zonde hen beloonde:

zij moesten toen samen de hof uit gaan,
de levensboom was niet langer bereikbaar;
maar God is toen Zijn Eigen Weg gegaan;
de Hof van Eden is voor Hem zo dierbaar

Hij ging Zijn Weg toen, naar Jerusalem,
de weg naar ’t paradijs heeft Hij ontsloten:
de Hof van Eden, die behoort aan Hem,
daarvoor heeft Hij, de Heer, Zijn bloed vergoten

de Openbaring schrijft hoe het zal zijn:
uit God’s troon, en uit de troon van ’t Lam, van daar
stroomt een rivier, haar water is zo rein,
en schoon, en helder, als kristal zo klaar

aan die rivier, aan beide zijden, staan
niet een of twee, maar vele levensbomen,
daar waar men vrijelijk naar toe mag gaan:
vrucht en blad doen tot genezing komen

de troon van God en van Het Lam is daar,
daar is de Heere, in de Hof van Eden;
dat alles maakt de Heere voor ons waar:
Hij geeft ons leven, in een eeuwig heden

in Sion is die Hof, door God Zelf aangelegd,
en van een schoonheid, om er van te dromen,
zo wordt het door de Heere Zelf gezegd;
en daar is Hij, te midden van de levensbomen