Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Heer, wij leven in de tijd
wij zien hier Uw heerlijkheid,
in Uw schepping wijd en zijd
hebt U mens en dier verblijd.

Bergen, bossen, zeeën, meren,
wat kan men nog meer begeren
om de heerlijkheid te eren
van U, Schepper, Heer der Heeren.

U, Die voor ons in wilt staan
zijt naar Moria gegaan
hebt aan alle recht voldaan,
naar U mogen wij toegaan.

Gij zijt Heer van alle dingen
engelen die U omringen
wij die U de lof toezingen,
wij zijn allen hemelingen.

Heer, wij leven in de tijd
U hebt alles toebereid
deel met ons Uw heerlijkheid
lof zij U in eeuwigheid.

bij: I Corinthe 2 - 9;
Openbaring 21 : 1 - 7.