Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Jezus en Zijn tijdgenoten
kwamen op het marktplein samen,
waar Farizeën,  Schriftgeleerden
en ook armen hun plaats in namen.
 
De eersten worden snel begroet,
kregen zelfs de ere plaatsen.
Hoe voornaam men daar ook was,
men ging voorbij aan d’ arme naasten.
 
Men bracht geld naar de offerkist,
’t werd hier vast en goed besteed.
En ook van die vrouw, een arme,
die schielijk ook haar gave deed.
 
Jezus  sprak tot Zijn discipelen:
Rijk geeft van hun overvloed.
Deze vrouw gaf echter alles,
waarvan zij nog leven moet !
                       -----
Het is  prachtig God te dienen,
geef gerust aan elk goed doel.
Maar  blijf altijd goed beseffen:
Eer God met oprecht gevoel !
 
 (Naar Marcus 12 : 38-44)