Dichter: Messie, Han Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

In de stralende morgen
glijden verdwijnend purper
en pas geboren platina
naast elkaar voort
worden samen verdreven
door alles verwinnend goud

blijde glans spreekt
van een nieuwe dag met God
waarbij Zijn kind
liefdevolle zorg kan ervaren
de moed zal hebben
het kwade uit te dagen
tot voortdurende strijd

moge een ieder
het Hemelse Koninkrijk dienen
met de eerbied
der Middeleeuwse boer
die zonder bezittersdrang
met volledige overgave
en vechtgrage ijver
het geleende land bebouwde
voor de heersende eigenaar
graaf of hertog.