Dichter: Harder, Frans den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Als ik aan het einde ben gekomen
van wat de aarde heeft gebracht,
dan zal slechts zijn waarop ik wacht
het hemellicht van stille dromen.

Mijn lichaam legt men in de aarde neer,
wie van mij hield, heeft diep verdriet,
o God, verberg U dan toch niet
en wees voor allen tot hun Heer.

Ik sterf wel maar ‘k ga op in Hem
Die mij het beeld toont van het Paradijs
waarvan ik zo vaak zong op een vertrouwde wijs.

Tot over ’t sterven hoor ‘k Zijn stem,
Hij wenkt en roept mij in Hem binnen.
Nu kan voor mij Zijn zaligheid beginnen.

 

You have no rights to post comments