Dichter: Holman, Alie Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Getuigend in het leven
van de Vader in de hemel,
sprekend tot de mensen
woorden van hoop,
een bemoediging voor velen
de blijdschap was te proeven,
weerspiegelend de Vader
daadkrachtig jouw geloof.

Hij voerde jou naar hoogten
je leefde uit genade,
ervoer Zijn Vaderhanden
waarmee jij werd omvat,
toch ging jij ook door diepten
verwarrende momenten,
maar steeds kwam jij erdoor
jij hield je aan Hem vast.

Zelfs in die zware stormen
hief jij trouw je ogen,
opwaarts naar de hemel
en dapper ging jij door,
klauterde omhoog
bleef spreken van de Vader,
Hij heeft jou steeds geholpen
jouw tranen weer gedroogd.

We zullen allen missen
jouw woorden van vertrouwen,
het spreken en getuigen
van de wonderen van God,
jij toonde Zijn nabijheid
al ging jij door ravijnen,
triomferend mocht jij ingaan
wij blijven uitzien tot…

wij jou weerzien bij de Vader! 

 


 

You have no rights to post comments