Dichter: Cieremans, Hans Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Zwijgend loopt de rij naar binnen,
mensen staken hun gesprek
d' Afscheidsdienst gaat zo beginnen
iedereen zoekt naar een plek.
Stil geschuifel tussen stoelen,
soms een snik of zachte kuch.
Het verdriet is goed te voelen,
het ging allemaal zo vlug

'Jesu joy of men's desiring'
klinkt zacht op de achtergrond.
't Stemt de mensen tot ontroering
jouw verlies, hun open wond.
Dan wordt er heel mooi gesproken
in een fraaie afscheidsspeech.
''t Leven zo vroeg afgebroken,
is te kort, maar niet voor niets.'

De familie diep bewogen
danken het bezoek en God
'Wat de toekomst brengen moge'
is het lied voor aan het slot.
Langs de kist lopen de gasten
brengen nog de laatste eer
aan hem die zijn levenslasten
afgelegd heeft bij de Heer.

Waar geliefden hem begroeten,
die hem reeds zijn voor gegaan.
Waar hij God zal gaan ontmoeten
oog in oog met Hem zal staan
Waar hij hoort bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen hem omringen,
Ja en Amen wordt gezegd.