Dichter: Klapwijk-van der Wal, Rita Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Voor eeuwig thuis
in Gods heerlijkheid.
Voor eeuwig genietend
in Zijn tegenwoordigheid.
Voor eeuwig juichend
voor Zijn troon.
Voor eeuwig veilig
in de armen van de Zoon.

Eeuwige vreugde is nu haar deel,
eeuwige vrede in haar hart.
Voorbij zijn al haar tranen,
voorbij al haar smart.

Troost, Heer, hen die achterblijven;
omgeef hen, met Uw liefde en kracht.
Wees hen heel dicht nabij
in de leegte en stilte die wacht.

Ondersteun hen,
wees onder hen
met Uw eeuwige armen.
Bemoedig hen,
sta hen bij
vol vaderlijk erbarmen.