Dichter: Emmerik, Yvonne van Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Praten over iemand
die is heengegaan
vragen:
´Hoe was hij?´of:
´Wie was deze vrouw voor jou?´
raakt diepe lagen aan in hen,
die na een afscheid
zonder hun geliefde
moeten verdergaan.
Tastend in de herinnering
groeit het wonder
van verwondering
om wat híj was
om wat zíj deed.
Wat zo gewoon was,
krijgt een nieuwe klank
en terwijl wij zoeken naar de woorden,
klinken zachtjes
de akkoorden van een leven met elkaar
dat nu voorbij is, maar
dat in het licht van de herinnering
ook stil maakt
van verwondering en dank. 
Yvonne van Emmerik


Dit gedicht komt uit het boek 'Zaaien in tranen'. De schrijfster is 
Yvonne van Emmerik met Mientje Luiken en Gerard Oostveen als co-auteurs.