Dichter: Dien, Ger van Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Heer ik ben zo ziek en zwak,
Aan het einde van mijn krachten.
Uw tempel wordt bouwvallig, wrak.
'k Ben moe van al mijn klachten.
 
Voel me langzaam glijden
Naar de diepten van mijn zijn.
Moe van alle wee en lijden,
Verlang ik daarvan vrij te zijn.
 
Bereid mij voor toch, op mijn reis.
Het vaarwel aan al mijn naasten,
Op de stroom naar 't paradijs.
Sta mij bij tot aan het laatste.
 
Houd mijn hand vast in die nacht.
Ik weet mij welgeborgen.
En als U mij daarboven wacht.
Breng ik bij U mijn zorgen.
 
Ik dank U Heer voor heel mijn leven.
Voor alles wat U mij ruim schonk
Aan liefde, trouw en veel vergeven,
En levend water dat ik dronk.
 
Heer, gedenk hen die hier wachten
In verdriet, ontreddering.
Wil hun leed en smart verzachten.
Uitziend naar hereniging.