Dichter: Jansen, Dineke Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

mijn opa hield van het boerenwerk
zorg voor de koeien was zijn handelsmerk
door de week druk op de boerderij
en op de rustdag genieten in de kerk

mijn opa heeft altijd op God vertrouwd
zijn leven was op de Rots gebouwd
dit vertrouwen heb ik van hem geleerd
in zijn keuken is ook mijn geloof opgebouwd

mijn opa schiep vreugde in het leven
en heeft dat aan ons doorgegeven
zet je zorgen altijd aan de kant
hij had dit tot zijn levensspreuk verheven

mijn opa was aan het einde veel vergeten
maar wist nog wel hoe zijn kinderen heetten
ook kende hij de psalmen en gezangen
God hield hem vast in zijn “niet meer weten”

mijn opa is nu veilig in Jezus’ armen
in Gods liefde mag hij zich verwarmen
dat is vandaag en in de toekomst onze troost
en zijn levensspreuk blijven we omarmen

gemaakt in opdracht