Dichter: Mul, Jan Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Omring ons met uw licht in deze nacht
waarin wij gaan: wij zien geen hand voor ogen
en struikelen in eigen onvermogen,
U geeft wat zwak is ongekende kracht,
een schouder om te huilen,
een hart om aan te schuilen,

al scheurt de dood het leven hier uiteen
en zaaien wij de korrel in de aarde,
U geeft de vrucht voor eeuwig nieuwe waarde
dwars door de afbraak van dit leven heen,
U wilt ons uitzicht geven,
de toekomst is het leven,

dit is de diepe troost die leven doet,
in onvergank'lijkheid zullen wij bloeien,
de beker in uw hand zal overvloeien
wanneer U ons als kind aan tafel groet,
U deelt ons van het leven,
in 't brood aan ons gegeven,

Jeruzalem, stad Gods, die komen zal,
fonteinen zullen vol in u ontspringen,
geen macht ter wereld kan de tong bedwingen
tot lof bij reidans en trompetgeschal,
Drieénig God geprezen,
de schepping zal genezen.