Dichter: Dorlas, Lydia (overl.15-11-2017) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Kruis van mijn Heer
Telkens en telkens kom ik weer
overdenkend, overpeinzend
de oorzaak van Zijn krenkend lijden.
Om mijn zonden is ’t geschied - 
Hoe besef ik dit verdriet?
 
Kruis van mijn Heer
Laat mij ervaren altijd meer
wat het Kruis voor mij betekent
“Golgotha!” –  In diepste nacht
klinkt Gods Woord: Het is volbracht!
 
Kruis, ruw en wreed!
Als ik dit maar nooit vergeet
dat geen dag mij moog passeren,
zonder ’t kruis – Zijn triomferen
“Golgotha!” – Ben ik gereed
Voor wat ik nu nog niet weet?
 
Kruis, houd mij voor
Jezus Christus  -  dáár te kennen,
waar alle anderen veinzend vluchten,
Trouw te blijven al mijn dagen!
Zou geen mens meer naar U vragen,
Heer, geef mij dan juist de moed!
Dek mij met Uw reddend bloed!