Dichter: Harder, Frans den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ik had de wereld lief maar ik verachtte
de troost die God vol vrede gaf.
Zijn weg te gaan, het was de zachte
troost van mijn geboorte tot het graf.

Een stem sprak luid over de aarde.
Hij sprak: ’ik heb je eind’loos lief.
Ook jij bent Mij van grote waarde,
zo was het dat Ik mij verhief

en aan het ruwe hout liet horen:
Het is volbracht! Mijn laatste woord.
Zo heb ik jou ook uitverkoren.

Ik wilde dat jij zou gaan leven,
Mijn stem heb je toch wel gehoord?’
- Laat mij, HEER aan U overgeven.