Dichter: Winter, Hans Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Wees gegroet, Maria,
vol van genade. De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

zie de mens
zeg je
amens ave
aan

wees gegroet, Maria
vol van genades gelaat keert u toe.
geleid de geledene onder Gods trouwen,
ontheven verrees hij terug van uw schoot.
nabije van die daar, moede tot lof,
bid ons bij zonder
duur onder ‘t uur d'onzer dood.
amen.

ave.
‘wees gegroet'
zeggen wij de engel
na de moeder aan, maar
die nam ter verwondering zelf
een sterker werkend woord in de mond.
van daar staat klaar voor ons ‘heb-vreugde'
‘vreugde-wordt-aan-jou-veroorzaakt' ‘de Heer
met jou' ‘wel-gezegd' ‘jij' ‘in vrouwen'. van waar
het werd tot telkens nu tot in het derde uur
om verstild van hem van haar van hen
van ons van al te ver weg die zich
nader met hem verstonden
tot in zijn wonde
zelfs te willen
houden.
amen.