Dichter: Hengstman-van Olst, Els Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ik zag Zijn moeder huilen
en hoe Hij naar haar keek,
hangend aan dat kruishout
't maakte mij van streek.

Graag wilde ik haar troosten
maar 't verdriet was veel te groot,
ze zag haar Zoon gekruisigd,
nog even en Hij was dood.

Ik kon het niet verdragen
te zien Zijn pijn en smart,
opnieuw kwamen haar tranen
een zwaard ging door haar hart!

Nog even en Zijn lijden
was voorgoed voorbij,
dat gaf haar kracht en sterkte
en zeker ook voor mij!

En toen kwam er een wonder
het was geen droom maar echt,
't graf ging open, Jezus leeft
zoals God reeds had voorzegd!

Houd vol, je mag nu weten
God heeft groot werk gedaan,
de meest geliefde Zoon
is waarlijk opgestaan!