Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
hij was de praefectus civitatum,
prefect voor Rome over Judea;
dat was in de jaren met als datum
zes en twintig tot zes en dertig, na
dat Hij geboren was in Bethlehem;
Pilatus was vaak in Caesarea
en nu was hij hier, in Jerusalem
voor Pesach, in De Stad van Judea

maar op die vrijdag kwam hij in de knel,
de Joodse Raad bracht Jezus naar hem toe
en Pontius Pilatus zag het wel:
ze waren deze Nazarener moe,
ze wilden van Hem af, kost wat het kost,
daar hadden ze Rome nu bij nodig
om dan voorgoed van Hem te zijn verlost
voor hen was geen middel overbodig

Pilatus zag dat wel, maar greep niet in,
dat gaf moed om hem te gaan bedreigen;
in ‘t redden van die Man had hij geen zin,
Pilatus dacht alleen aan zijn eigen
positie als heer over Judea:
ik laat ’t Romeinse recht voor wat het is,
ik stuur deze Man nu naar Golgotha
dan heb ik verder geen bekommernis

zo is het op die dag ook toegegaan;
hij heeft gedacht, daar mee weg te komen;
maar Pilatus zal zelf terecht gaan staan
en anders dan hij had willen dromen;
na Pasen is de Heer niet meer gegaan
naar Pilatus, naar het huis Gabbatha;
hoe zou het zijn als Hij daar had gestaan:
de Heer der Heeren, Vorst van Moria

Hij heeft ’t niet gedaan, maar dat gaat komen:
Pilatus gaat naar ’t hemels Gabbatha
hij wordt daar dan in verhoor genomen
door Jezus Christus, Heer van Moria;
hoe denken wij dat het hem zal vergaan
die de hand aan Jezus heeft geslagen
ik zou niet graag in zijn plaats willen staan,
vóór Hem, op die grote Dag der Dagen

pro nobis crucifixus etiam
sub Pontio Pilato passus et
sepultus est; de Zoon van God, het Lam;
voor ons deed Hij dat, zo zegt de Schrift het;
Hij is gekruisigd, gedood, begraven,
onder Pontius Pilatus was dat;
op Goede Vrijdag bracht Hij als gaven
als offer: ’t leven, aan God in De Stad

Pilatus, praefectus civitatum
daar staat hij dan, als de boeken open gaan,
om hem heen klinkt het Laudate Deum
en zo zal hij nu voor De Rechter staan;
geen Romeinse legermacht aan zijn zij
hij is daar alleen, zonder soldaten
en een verdediger is er niet bij,
hij ziet zichzelf daar alleen gelaten

God, Die laat het recht niet voor wat het is,
Hij kijkt ’t leven na, dat werd gegeven,
en ’t boek des levens; de behoudenis
door de Heere staat daar ingeschreven;
Heere, laat ons andere wegen gaan
dan Pilatus toen, in het land Judea;
wij bidden u, neem ons in gratie aan
o Heere Jezus, Heer van Moria

bij Mattheüs 24: 11-26; Marcus 15: 1-15;
Lucas 23: 1-28; Johannes 18: 28, tot 19: 16

Reacties horen te gaan over de INHOUD VAN HET GEDICHT  

#3 Thomas Jacobsen 30-06-2020 20:15
beste Angela,
Pilatus: God laat het recht niet voor wat het is, maar oordeelt naar recht;
beste Marleen,
we verschillen niet van mening; zie svp ook Romeinen 11
#2 Angela Walraven 30-06-2020 11:13
Het is verfrissend, vind ik, als een Bijbelverhaal in eigen woorden wordt verteld. Wordt Pilatus middels Zijn vergeving niet verdedigd door Jezus? Wij allen waren soms als Pilatus jegens medemensen!
#1 Marleen de Kimpe 30-06-2020 10:57
Ik heb geleerd, dat Israel Jezus als Verlosser aanneemt, Hij dan zal wederkeren op aarde. En dat het daarom zo belangrijk is, dat de juiste leer er ook verkondigd wordt.