Dichter: Haaften, Elly van Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Dankbaar Christus wat U voor de mensheid heeft gedaan.
Dat U de straf die ons vrede bracht heeft ondergaan.
U heeft onze gifzonden op U genomen,
Waardoor wij in U vrij nu tot de Vader mogen komen.

U dronk de beker met Gods toorn over de zonden,
U droeg onze doodstraf en wij kregen genezing door Uw wonden.
Als een schuldoffer ter verzoening bent U geslacht,
Meelijdend heeft U Gods genadeplan volbracht.

Door Uw rechtvaardig leven, door Uw verzoenend sterven.
Mag een ieder die in U gelooft de hemelse zegeningen beërven
Deel hebben aan Uw opstanding in Gods kracht
Eeuwig leven voor een ieder die het van U verwacht