Dichter: Westerhof, Jan Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Waaraan toch weet Ik Heer
dat U het bent,
Die is, Die was,
Die spreekt door Uw profeten?
Dat U het bent,
in Heerlijkheid,
de Almachtige God,
Schepper van de Hemel
en van de Aarde?

Al door Uw Heilig Woord,
laat U de toekomst weten,
al wat U heeft voorzegd,
van wat vervuld is
en wat nog komt,
dat wij het horen
en het niet vergeten.
(Jesaja 42 Vers 8 t/m 9)

Zie daar is het Bewijs van Heer,
Uw Eeuw’ge Trouw,
Uw Heerlijke Bestaan,
al wat U heeft voorzegd,
over 't lijden van Uw Zoon,
dat elk Woord,
elke Letter,
in vervulling is gegaan.
(Jesaja 53: 5 t/m 11)

Dat U Grens’loos Genadig,
Uw Zoon gezonden heeft,
Uw Liefde openbaarde,
en U ons voor
’t Rechtvaardig Vonnis,
dat wij onheilig en onrein,
voor eeuwig
niet bij U mochten zijn,
bewaarde.

Want door het Bloed van Jezus,
is d’ aanklager verstomd,
die dag en nacht,
Heer voor Uw Troon,
ons steeds weer aan kwam klagen.
(Openb.12:10)

In Liefde heeft U
met Uw Enige Zoon
ten diepste mee geleden,
toen Jezus onze straf en schuld,
volledig heeft voldaan,
en wij gereinigd door Zijn Bloed,
geheiligd voor U mogen staan!

Elk Woord, elke Belofte
die door U is gegeven,
die is en wordt zeker vervuld.
Doch niet vandaag of morgen,
maar wel met liefdevol geduld.

Want U wilt in Genade Heer,
naast redding van Uw Eigen Volk,
ook andere volken sparen.
(Jesaja 49 :6)

Want Jezus zal Zijn Nageslacht,
Gemeente trouw bewaren,
voordat het grootste onheil ooit,
de aarde zal vervullen,
zal wie volhardt,
zijn bij de Heer,
zal Hij zich openbaren!
(Openbaringen 3: 10,11 HSV)