Dichter: Hengstman-van Olst, Els Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Voordat de aarde werd gemaakt
was Jezus er ook al,
van oudsher is Hij reeds gezalfd
de Koning van het heelal!

Voordat God Zijn hand uitstak
en alles wonderlijk creëerde,
was Jezus daar van eeuwigheid
Zijn Lieveling die Hij zó begeerde.

Dag aan dag was Hij Gods blijdschap
spelend voor Zijn aangezicht,
maar door de zonden van de mensen
kwam op Hem Gods strafgericht!

De Lieveling van de Vader
ging naar de aarde en droeg die straf
die voor ons bedoeld was
zodat God onze zonden vergaf.

En aan het kruishout intens lijdend
kwam op Vaders Lieveling Gods toorn
en Hij dronk de bittere beker
uit de gruwelijke oordeels hoorn.

Maar nu troont Hij bij de Vader
Gods Lieveling is daar dag aan dag
en omdat Hij alles opgaf
weet ik dat ik eeuwig leven mag!

Spreuken 8:22-36