Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Een grote bovenzaal, die geheel was toebereid
daar vierde de Heer met de Zijnen het Pesach;
Hij sprak over de dingen van de eeuwigheid
met hen, op de avond van de Witte Donderdag.

In die nacht dat Hij verraden werd, nam Hij een brood
brak het, zegende het, en zei tot hen: hier is
Mijn lichaam, het wordt voor u gebroken, in de dood,
neem en eet, en doe het tot Mijn gedachtenis.

Hij nam ook de drinkbeker, en sprak de zegen uit:
het is Mijn bloed dat tot vergeving van zonden
voor velen vergoten wordt, drinkt nu allen daaruit.

En zo dikwijls gij dit brood eet en deze wijn drinkt:
gedenkt Mijn dood, tot ge door Mij wordt gevonden
als Ik kom op de De Grote Dag waar Mijn bazuin klinkt.

bij Mattheϋs 26 : 26 - 29; Marcus 14 : 22 - 25;
Lucas 22 : 14 - 20; I Corinthe 11 : 23 - 26.