Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hij had het in het leven niet echt goed gedaan,
hij had de regels hier zwaar overtreden:
had overvallen gepleegd en moorden begaan;
dat wordt hem nu vergolden in het heden.

De Romeinen maakten er korte metten mee:
hij werd omgaand naar Golgotha gezonden,
vandaag eindigt zijn reis over de levenszee:
waar wordt hij in de eeuwigheid gevonden?

Vreest ge God niet, nu ge ’t vonnis hebt ontvangen
voor wat wij deden; Hij heeft niets kwaads gedaan:
Hij deed wat God van ons allen mag verlangen.

Heere Jezus, gedenk mijner als Ge zult zijn
in Uw Rijk waar Gij als Koning in zult gaan:
heden zult ge met Mij in het paradijs zijn.

bij Lucas 23 : 40 – 44.