Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Vlakbij, oostelijk van de Stad Jerusalem
ligt de Hof der Olijven, niet ver er vandaan;
op donderdagavond bad daar de Heer, Zijn stem
smeekte of het lijden aan Hem voorbij mocht gaan.

De Heer wist Zich van God en mensen verlaten
Hij wist ook welke weg Hij nu zou moeten gaan
met de pers Zelf te treden, in alle maten,
en met hoon rondom, voor de dood zou komen staan.

De Hof der Olijven hoorde Zijn gebeden
zie, er kwam een engel om Hem kracht te geven
voor de weg die Hij Goede Vrijdag zou treden.

Daar stond voor de Heer vast, dat Hij die weg zou gaan:
voldoen aan God's recht door het offer van Zijn leven
en als Heiland der wereld voor God komen staan.

bij Mattheϋs 26 : 36 - 46; Marcus 14 : 32 - 42;
Lucas 22 : 39 - 46; Johannes 18 : 1.