Dichter: Lingen, Aagje Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
O Heer, Uw weg was lijden,
kwam ons een plaats bereiden,
ging zelfs tot in de dood,
U hing aan 't kruis ten schande,
met spijkers door Uw handen,
O Heer, wat was Uw liefde groot!

O Heer, U heeft verdragen,
vernedering en slagen,
verraden door een vriend,
U zweeg in alle talen,
kwam onze schuld betalen,
de zware straf die ik verdien.

O Heer, 't zijn onze zonden,
getekend in Uw wonden,
Uw 'handschrift' als bewijs,
U bood ons eeuwig leven,
de vrijspraak mij gegeven.
Uw grote Naam zij lof en prijs.

Jesaja 53:5 - Kolossenzen 2:14
1 Petrus 2:24