Dichter: Blonk, Sybe van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De wonden in Zijn handen
(Johannes 20:20: ‘toonde Hij hun Zijn handen’)
Melodie: ps 31

Gods Hand schiep hemel en de aarde,
volkomen voortgebracht
almachtig’ scheppingskracht.
Hier straalt de Schepper in Zijn waarde!
Zijn werk was ongeschonden.
Toen was er nog geen zonde.

(ps. 95:4)
Die Hand omvat de hoogste plaatsen,
maar ook het diepe dal.
Hij heerst in ’t gans heelal.
’t Moet al Zijn heerlijkheid weerkaatsen.
De hemel met Zijn luister,
ook Golgotha in ’t duister.

(Markus 10:16)
Zie Jezus’ Hand op kinderhoofden.
Hij drukt hen aan Zijn hart,
zo neemt Hij hen apart.
Opdat ook zij Zijn liefde loofden.
Dit is Gods kinderzegen,
zo is Hij hen genegen.

Die handen, vol van goede werken,
aan velen goed gedaan.
Bracht heil, genezing aan.
Maar velen wilden dat niet merken,
en bonden, tot hun schande,
met touwen Jezus’ handen.

Zie Jezus’ handen ruw geslagen
aan ’t kruishout uitgespreid
Nee, Godd’lijk uitgebreid!
Want Jezus gaat de zonden dragen.
Hij biedt gerechtigheden
aan hen die overtreden.

Zijn handen brengen heil op aarde,
verlossing voortgebracht
almachtig’ reddingskracht.
Hier straalt de Borg in groter waarde!
Zijn werk was ongeschonden.
Hij overwint de zonden.

(Lukas 23:46)
‘k Beveel Mijn geest in Uwe Handen,
Mijn Hand in ’s Vaders Hand,
Hier spreekt de liefdesband.
Het doet gemeenzaamheid ontbranden.
God is in God tevreden.
Door bloed bestraalde vrede.

(Lukas 24:50)
Zie, Jezus' Handen opgeheven,
zie, Jezus gaat naar huis,
de hemel is Zijn thuis.
Al hoger gaat de Vorst van ’t leven,
al zegenend naar boven,
waar engelen Hem loven.

(Markus 16:19)
Daar aan Gods rechterhand gezeten,
regeert Hij heel Zijn kerk.
Is biddend aan Zijn werk.
Zo zal Hij eeuwig Koning heten.
Vergaart Zijn kerk op aarde,
zo krijgt Zijn borgwerk waarde.

(Jesaja 59:1)
Zie zondaar veel op deze Handen.
Zijn Hand is niet verkort,
zij is met kracht omgord.
Legt door verlossing liefdesbanden.
Leer zo op Hem te bouwen,
je aan Hem toevertrouwen.