Dichter: Mul, Jan Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dat was nu niet wat zij hadden verwacht.
Zij hadden aan een aardse vorst gedacht,
die van Romeinen zou bevrijden
en grote macht ten toon zou spreiden.

Maar zie, Hij kwam in alle need'righeid,
armzalig en ontdaan van majesteit.
maar met  een hart dat diep bewogen
genezing gaf aan blinde ogen.

Hij die zelfs doden weer tot leven bracht,
heeft voeten wassen niet te min geacht.
Hij heelde wat hier was ontwricht,
Hij, Zon, die onze nacht verlicht.

Hij at met zondaars in hun zwart bestaan,
was met de uitgeteerden diep begaan.
Hij droeg de dood onder de leden
en bloed doordrenkte zijn gebeden.

Mijn schande, zonden en mijn diepste nood
heeft Hij gedragen door zijn kruis en dood.
Mijn God, hoe zal ik ooit verstaan
hoeveel mijn Heiland voor mij heeft gedaan.

Hoe verder nog mijn levensweg zal gaan,
wanneer ik zelf eens voor de dood zal staan,
zal deze troost het open graf mij geven;
zelfs als ik sterf zal ik voor eeuwig leven.