Dichter: Siebel, Nico Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
stil is het in de hof
alleen het ruisen van de bomen
doorbreekt de rust
totdat Jezus met zijn discipelen
de tuin betreedt
bedrukt gefluister
gethsémané nu vult

bedroefd om wat gebeuren gaat
trekt U zich terug
in worsteling met de Vader
vraagt of de beker
-met de zonde en schuld
van heel het mensdom-
niet uitgedronken hoeft te worden

vol overgave
knielt U neer
nadenkend over
al wat U eerder sprak
- want alzo lief
heeft Hij de wereld
dat Hij gaf zijn Zoon –

in vol vertrouwen
buigt Jezus
een tweede keer
diep voor zijn Vader
zweetdruppels van angst
vallen als druppels bloed
op de gevallen aarde

pijnlijk bewust
van zijn diepgaande taak
en het verlangen van de Vader
naar vergeving en verzoening
met zijn schepping
buigt Jezus zich
een derde maal

hier ben Ik Vader
en geef me over in uw handen
aan uw rechtvaardigheid
liefde voor elke sterveling
laat uw wil maar gebeuren
uw liefde in genade triomferen
voor elk mensenkind op aarde


naar Math.26;26-46, Joh.3;16