Dichter: Hengstman-van Olst, Els Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Niemand heeft ooit grotere liefde
dan hij die zijn leven geeft
en wil sterven voor een ander
opdat die een toekomst heeft.

Zó heeft Jezus onze Redder
Zichzelf geofferd voor iedereen
en nooit heeft Iemand met zoveel liefde
dit gedaan, nee niet één!

Zijn eeuwige trouw en compassie
overstijgt zelfs ons verstand,
hangend aan dat kruishout
reikt Hij ons Zijn doorboorde hand.

Smekend vraagt Hij om te komen,
zondeloos en vlekkeloos Lam,
Hij kocht ons vrij met Zijn leven
en onze zonden op Zich nam.

Jezus heeft zo'n diepe liefde,
daarom aanvaard Zijn offerdood,
in ruil schenkt Hij je eeuwig leven,
Zijn genade is oneindig groot!