Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Kajafas was hogepriester in die dagen,
hij heeft de Joodse Raad bijeen laten komen:
beter dat EEN sterft, dan ons te doen versagen;
dat was de weg die hij zich had voorgenomen.

Onwettig bijeen zijn op donderdagavond,
zelf het recht en de rechtsgang met voeten treden,
vrijdag vastleggen dat wat bij hem al vaststond
en Jezus de dood insturen in het heden.

Goede Vrijdag , Pasen; en daarna De Dag
dat Kajafas rekenschap moet gaan afleggen
en staan vόόr Jezus en Zijn recht en Zijn gezag.

De Heere Jezus heeft God’s weg Zelf willen gaan:
wie de Heer gelooft, zal Hem eeuwig dankzeggen,
en op Zijn Grote Morgen: blij rondom Hem staan.

bij Johannes 11 : 47 - 52; Mattheϋs 26 : 63 - 66;
Marcus 14 : 60 - 64; Lucas 22 : 66 - 71.