Dichter: Yvan Jacques, Broeder Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Een verheerlijkt lichaam stijgt op
uit de donkerte van het graf
Niets kan Hem tegenhouden daar Hij kracht in zichzelve is
Onverwoestbare kracht van Licht
opstijgend uit ‘t donker zwerk
omhelzend de tederheid van
scheppend vermogen
De feestelijke intocht van Licht
voor het oog - de helderheid van ‘t ogenblik-
een liefdevol leven doorstraalt in al zijn glorie
Verrijzenis teweeggebracht door bereidheid
het leven in al zijn volheid te beleven
Een mysterieus lichtbeginsel eeuwig betoont
o
moeilijk weer te geven
in menselijke aardse woorden.

Broeder Yvan, abt van het Monasterium Mariakluizen