Dichter: Vlijmen, Rob van Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Eén engel daalde uit de hemel
om Hem te sterken in Zijn strijd
zelfs door allen daar verlaten
was Hij tot Vaders wil bereid.
Twaalf legioenen engelen sterk
zouden Jezus hebben bijgestaan
maar Hij liet Zich daar verraden
en onschuldig in de boeien slaan.

Engelen weenden vol van smart
want Hij werd geslagen en bespot
overgeleverd aan het boze volk
was de marteldood Zijn wrede lot.
Met het kruishout door de straten
waar Hij als Koning welkom was
nu zelfs door de engelen verlaten
de Man die kreupelen genas.

Op de berg buiten Gods eigen stad
met een moordenaar aan elke zij
vertelde het bord boven Zijn kruis:
"Jezus, de Koning der Joden is Hij".
God Zelf verliet Hem droevig daar
de engelen onthield Hij macht
gestorven als een Lam voor ons
riep Hij luid: "Het is volbracht"!

Zijn graf gesloten met een steen
twee soldaten streng op wacht
maar de engel Gods daalde neer
als een bliksem, wit van pracht.
De zware steen rolde van de deur
overwonnen is de dood, het graf
Jezus Christus waarlijk opgestaan
Hij, die ons het eeuwig leven gaf!

Glorie en ere voor het Lam
vol aanbidding kniel ik neer
zingend met 't engelenkoor:
Jezus Christus, Redder Heer!